Výbor SBU


Ing. Bohuslav Bella - predseda

  • PaedDr. Vlasta Bellová - podpredsedkyňa
  • Ing. Viera Blizniaková - tajomníčka
  • MVDr. Viera Milanová - pokladníčka
  • Stanislav Bella - pomocník OLH
  • Rudolf Bella - člen
  • Jozef Švrlo - člen
  • Peter Zigo - člen
  • JUDr. Peter Vyletel - člen