Výbor SBU


Ing. Viera Blizniaková - predsedníčka

  • PaedDr. Vlasta Bellová - podpredsedníčka, tajomníčka
  • MVDr. Viera Milanová - pokladníčka
  • Miroslav Bella - pomocník OLH