LegislativaZmluvu o spoločenstve si možete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz:
Zmluvu o pozemkovom spoločenstve SBU - pdf