Kontaktné informácie

Sídlo SBU

Spolok bývalých urbarialistov Podhradie, pozemkové spoločenstvo
Slatinská 130/12
038 52 Podhradie

IČO: 17066891
IČ DPH: SK 2020598789
Číslo účtu: SK32 1111 0000 0066 0515 7016

Web: www.urbarpodhradie.gaya.sk
e-mail: urbarpodhradie@gaya.sk
Telefón: 0917 108 591

Úradné hodiny :
Pravidelné úradné hodiny SBU Podhradie sú každý utorok v týždni od 17:00 do 19:00 hod.
V súrnych prípadoch je možnosť kontaktu po telefonickom dohovore s predsedom SBU aj v iných dňoch a hodinách.