2018/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2018 o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend,
o 10:00 hod - začiatok VZ

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2017 a plán LHP na rok 2018.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2017.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2017.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2018.
7. Správa o stave vlastníctva SBU.
8. Diskusia.
9. Schválenie uznesenia.
12. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2017/07 - DOHODA O SPÔSOBE VYPLATENIA DIVIDEND

Výbor SBU Podhradie, poz. spol., žiada podielnikov, ktorí si neprevzali dividendy, aby si s výborom dohodlo spôsob vyplatenia dividend.
Spojiť sa môžu na adrese:urbarpodhradie@gaya.sk, alebo na telefónnom čísle 0905 488 939.

- priložiť splnomocnenie - v prílohe

Na stiahnutie :
SPLNOMOCNENIE - dividendy - PDF

2017/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2016 o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend,
o 10:00 hod - začiatok VZ

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2016 a plán LHP na rok 2017.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2016.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2016.
5. Voľby dozornej rady SBU
6. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
7. Plán činnosti spoločenstva na rok 2017.
8. Správa o stave vlastníctva SBU.
9. Diskusia.
10.Schválenie uznesenia.
11. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2016/04 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2016 o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend za rok 2015
10:00 hod - začiatok valného zhromaždenia

1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2015 a plán LHP na rok 2016.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2015.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2015.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2016.
7. Správa o stave vlastníctva SBU.
8. Diskusia.
9.Schválenie uznesenia.
10. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2015/02 - VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozývame Vás na valné zhromaždenie (VZ), ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2015 (sobota) o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail urbarpodhradie@gaya.sk Žiadame Vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 - 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend za rok 2014 10:00 hod - začiatok valného zhromaždenia

1. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2014 a plán LHP na rok 2015.
3. Správa dozornej rady o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2014.
4. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
5. Plán činnosti spoločenstva na rok 2015.
6. Správa o stave vlastníctva SBU.
7. Voľba členov výboru SBU.
8. Voľba predsedu SBU.
9. Diskusia.
10.Schválenie uznesenia.
11. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2014/05 - INFORMÁCIE A OZNAMY

Žiadame podielnikov SBU Podhradie, ktorí si nevyzdvihli dividendy za rok 2013, aby kontaktovali výbor SBU na e-mail:

urbarpodhradie@gaya.sk ,

alebo na telefónne číslo 0907 836 293 ohľadom dohodnutia spôsobu prevzatia dividend

2014/01 - POZVÁNKA (Valné zhromaždenie - konalo sa 22. februára 2014)

Spolok bývalých urbarialistov Podhradie, pozemkové spoločenstvo, Ul. Slatinská 130/12, 038 52 Podhradie

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2014 /sobota/ o 10,00 hod. v sále Obecného úradu v Podhradí. Pre dôležitosť programu a činnosti spoločenstva je Vaša účasť potrebná. V prípade Vašej neprítomnosti Vás môže na VZ písomným splnomocnením zastúpiť člen rodiny, alebo iný člen spoločenstva zaslaním priloženej návratky poštou, osobne, resp. elektronicky na e-mail SBU urbarpodhradie@gaya.sk. Žiadame vás o upovedomenie o konaní valného zhromaždenia rodinných príslušníkov / podielnikov SBU.

Program :
9:00 – 10:00 Prezentácia, vyplácanie dividend za rok 2013
10:00 hod – zahájenie Valného zhromaždenia

1. Zahájenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2013 a plán LHP na rok 2014.
3. Správa o činnosti SBU od posledného Valného zhromaždenia.
4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2013.
5. Plán činnosti spoločenstva na rok 2013.
6. Správa o stave vlastníctva SBU
7. Informácia o novom zákone o poz. spoločenstvách, návrh Stanov a Zmluvy SBU
8. Správa dozornej rady.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesenia.
11. Ukončenie VZ.

Ing. Bohuslav Bella
predseda spoločenstva

Na stiahnutie :
POZVÁNKA s návratkou pre splnomocnenie - PDF

2014/01 - Kronika SBÚ Podhradie

Začali sme spisovať históriu (kroniku) SBU Podhradie. Chceme požiadať držiteľov fotiek a dokumentov, súvisiacich s členmi a činnosťou urbárskeho spoločenstva o ich dočasné zapožičanie výboru SBU z dôvodov ich zdokumentovania a archivácie v kronike SBU.